Tipy na výlety

Cyklotrasy v okolí Koniklece.pdf (574593)

 

Místní letiště Jestřabí v Krkonoších
Místní letiště bylo hojně využíváno k práškování lesů, luk a strání. V současnosti slouží ke sportovním aktivitám a jako odpočinkové místo, z něhož je nádherný výhled do širokého okolí. Lze vidět TROSKY, JEŠTĚD, ROZHLEDNU ŽALÝ, VÁPENKU V KUNČICÍCH, VYSOKÉ NAD JIZEROU, TŘÍČ, KROSNOV, atd. Vede tudy cesta KE KAPLIČCE, kde je studánka s Boží vodou.
 
V zimě tu často narazíte na lidi provozující snowkitting, v jiných obdobích pak landkiting. Zde najdete popis www.snowkiting.cz/
 
Vede tudy mnoho běžeckých tras. Lze si tu užít fajn procházku zasněženou krajinou. V období bez sněhové nadílky tu můžete vidět mnoho lidí, kteří provozují rozmanité sportovní aktivity. Patří mezi ně například: běh, fotbal, pouštění draků a modelů letadélek, jóga, stopování, míčové hry, atd.  Pořádají se zde letecké dny, několikrát v roce také exhibice parašutistů.
 
 
Křížová cesta, kaplička - Stromkovice
Kaple Panny Marie stojí uprostřed lesa na kopci Kobyla u vsi Stromkovice. Kaple byla postavena okolo šedesátých let devatenáctého století v místě, kde pramení prý léčivá tzv. „Boží voda“. Podél lesní cesty vedoucí kolem kapličky jsou umístěné obrazy křížové cesty. Přestože se kaple nachází hluboko v lese, dvakrát ročně se zde konají bohoslužby hojně navštěvované lidmi z okolních obcí. Původní kaple byla na jaře roku 2007 stržena, protože hrozilo její zřícení. Na jejím místě byla během tří měsíců občanským sdružením Zdravé Krkonoše postavena dřevěná kaple zcela nová. Vnitřek kaple zdobí dřevěný oltářní obraz Panny Marie.
 
 
 
Chovná stanice poníků – Stromkovice  
Žijeme na samotě v horách v nádherné krajině Krkonošského národního parku. S chovem standardních shetlandů jsme začali v roce 2008 a  v roce 2010 jsme si pořídili své první shetlandy z Velké Británie. V roce 2011 jsme se stali členy " The Shetland Pony Stud-Book Society" a nechali si zaregistrovat prefix "PLAMP". Původy našich poníků jsou převážně postaveny na předních britských liniích Marshwood a Knock. Naším cílem je odchov kvalitních, vymazlených hříbat s výbornou konstitucí a charakterem. Všichni naši  poníci jsou přátelští a  mají vyrovnanou, klidnou a nelekavou povahu. Příznivci tohoto povahově skvělého a otužilého plemene jsou u nás vítáni.
 
Kontakt:  Ivana Křivá, Stromkovice 2, tel. 606621021 e-mail: ivana.kriva@plampalacka.cz
 
 
 
Ručně vyráběné ozdoby - Rautis, a.s.
Firma se zabývá ruční výrobou tradičních vánočních ozdob z dutých skleněných perliček. Podařilo se jim navázat na dlouhou tradici, které tyto ozdoby v Poniklé a okolí mají. Zachránili tak staré technologické postupy i formy na foukání perlí. Při montáži se dodnes nechávají inspirovat starými vzory. Vzhledem ke specifičnosti zacházení se sklem probíhá většina práce ručně. Stejně jako na počátku století jsou i dnes některé činnosti dělány jako domácí práce - zejména foukání a řezání perlí a montáž ozdob.
 
Výroba perličkových vánočních ozdob v Poniklé má více než stoletou tradici. Původně se z perliček dělala bižuterie, ale když k nám na konci 19. století dorazila móda zdobení vánočního stromečku, začali chudí skláři navlékat perličky na drátky a tvořit z nich miniaturní napodobeniny věcí, které měli kolem sebe. Vznikaly tak perličkové košíčky, vějířky, konvičky,letadla, lokomotivy, kočárky nebo pavoučci a samozřejmě i hvězdičky. Ve 20. a 30. letech 20. století se perličkové ozdoby těšily největší oblibě a vyvážely se do celého světa.
 
Krásné ozdoby lze na místě koupit. Můžete si objednat exkurzi celé výroby. Stojí to za to !
 
Adresa: Poniklá 151, 512 42, www.rautis.cz/cz/ozdoby/
 
 
 
Muzeum krkonošských řemesel - Poniklá
Předměty vystavené v muzeu pocházejí převážně z Poniklé a okolí. V současné době je v expozici cca 700 exponátů. V muzeu můžete vidět zpracování obilí a slámy, drátování, výrobu vánočních ozdob z foukaných perliček, ševcovinu, zpracování lnu, truhlařinu, tesařinu, hospůdku, staré hračky, dobově vybavenou světničku a další.
Adresa: Poniklá 156, 512 42
 
 
Koupaliště Homole v Dolích - Poniklá
Koupaliště Homole (50x25m) je součástí sportovního areálu, který se nachází v krásném přírodním prostředí v horní části obce. V areálu koupaliště s travnatou pláží se nachází také dětský bazén, skluzavka a dětský koutek.
Adresa : Areál Homole, Poniklá 499, 512 42 Poniklá
 
 
Pěší turistika
 
Krkonoše jsou přímo rájem pro pěší turistiku. Ten, kdo zvládne kamenité pěšiny a překoná dlouhá stoupání, bude odměněn nádhernými výhledy do kraje. Kdo ucítí vítr na tváři a nechá se kochat panoramaty, rychle pochopí, proč je toto místo tak výjimečné. Pěší turistika má zde dlouholetou tradici. Turistické trasy jsou dobře vyznačeny a rozlišeny různými barvami (červená, modrá, žlutá, zelená), a tudíž je orientace na cestách velice snadná. Pokud neradi šlapete do kopce můžete využít lanové dráhy. Návštěvu sousedního Polska Vám umožní hraniční přechody pro pěší.
 

Jedním z nezapomenutelných výletů je Krakonošova cesta...

 
Krakonošova cesta
Začátek trasy je na enklávě Horních Míseček, jejíž osídlení, pravděpodobně spjaté s těžbou rud, je uváděno již v 17. století (1642). Dnes je to známé sportovní středisko sjezdového a běžeckého lyžování. První stovky metrů vedou po pohodlné Masarykově horské silnici, ze které odbočíme na zeleně značenou turistickou stezku, která nese název Krakonošova cesta (do roku 1920 to byla Jubilejní cesta Františka Josefa).
Z počátku vede lesními porosty na jihozápadních svazích Krkonoše. Přibližně na polovině cesty do Kotelních jam se po levé straně nachází zpola zarostlá luční enkláva, na které již od r. 1708 stála Kotelská bouda. Byla jednou z prvních horských hospodářských usedlostí v západních Krkonoších. Vyhořela a zanikla v r. 1910. Asi po 1,5 kilometru pohodlné chůze se kulisa starých horských smrků před námi rozestoupí a staneme tváří v tvář divoké scenérii ledovcového karu Velké Kotelní jámy.
 
Při pohledu zpátky do Kotelních jam určitě upoutají pozornost dva nápadné útvary nad skalními plotnami Velké Kotelní jámy. Jeden je přirozený - skalní výchoz (tor) Harrachových kamenů (1424 m n.m.), druhý je umělý - kamenná mohyla Hanče a Vrbaty, upomínající na tragický příběh dvou lyžařů. Ti našli nedaleko odtud smrt při sněhové bouři během mezinárodních lyžařských závodů v r. 1913.
Po jihozápadních svazích Kotle, nejnápadnější západokrkonošské hory (1435 m n.m.), probíhá Krakonošova cesta až k bezlesé enklávě Dvoraček, která byla v minulých staletích centrem hospodářského dění v západních Krkonoších. Současná bouda Dvoračka je pamětníkem dávných dob slávy budního hospodářství v západních Krkonoších a přesto, že kolorit okolních luk už neoživují pasoucí se krávy, stojí za to zastavit se zde na krátké občerstvení a potěšit se pohledem na to, jak vypadal začátkem století klasický dřevěný interiér horské boudy. Za povšimnutí však stojí i pestře kvetoucí horské louky (arniky, náholníky, sasanky, hořce, kakosty a další rostliny) v okolí Krakonošovy cesty. Ta prochází enklávou Dvoraček a pozvolna sestupuje jihozápadními svahy Lysé hory. Kříží přitom čtyři sjezdové lyžařské tratě, které vedou zpod vrcholu Lysé hory směrem do údolí Rokytnice nad Jizerou.
Z těchto míst se nabízejí nádherné výhledy především na Rokytnici nad Jizerou. Při dobré viditelnosti se však odtud otevírá i panoramatický výhled od Ještědu a Jizerských hor, přes Vysocko, Český ráj, až po hřeben Zvičiny u Dvora Králové. Po příchodu na křižovatku turistických cest Ručičky se Krakonošova cesta stáčí a po 4 kilometrech chůze lesními porosty v pěkném údolí Ryzího (dříve Sejfského) potoka se před námi otevře další bezlesá enkláva s rázovitou zástavbou horských roubených chalup. Mnohé z nich však již bohužel utrpěly nevkusnými architektonickými úpravami.
Došli jsme do osady Rýžoviště, založené již ve 14. století jako první část dnešního Harrachova. Po pohodlné silničce se kolem skalního hřebínku Skalní stěna dostaneme až do Harrachova, původně sklářské a hornické osady, dnes centra letní a zimní turistiky a sportů v západních Krkonoších.
 
Délka 12,5 km,  Převýšení 520 m,  Maximální výška 1140 m,  Minimální výška 700 m
 
 
 
Farma HUCUL – Janova Hora
Horská Farma Hucul se nachází v úbočí svahu Janovy hory, v obci Vítkovice v západní části Krkonoš. Na 130 hektarech pastvin, jež sahají až do nadmořské výšky 1100 metrů, se pase stádo huculských koní. Mezi služby, které Farma Hucul nabízí, patří výuka jízdy na koni, vyjížďky do  terénu, dětské tábory, ubytování a posezení v roubené hospůdce.
Adresa: Janova Hora 92, 512 38 Vítkovice v Krkonoších
 
 
 
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum v Jilemnici
Bohaté expozice: historicko-etnografická (unikátní mechanický betlém), lyžařská, zámecké interiéry, Kavánova galerie. Výstavy, muzejní prodejna. Otevřeno celoročně denně 8 do 12 a 13 do 16 h (v červenci a srpnu do 17 h) mimo pondělí.
Adresa: Zámek, 514 01 Jilemnice
 
 
Krkonošské muzeum Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí sídlí v budově bývalého augustiniánského kláštera v Husově ulici, ale výstavní prostory má i v historických domcích na náměstí Míru.V budově kláštera se nachází ekologická expozice Kámen a život, která podává audiovizuálními prostředky výklad přírodních vazeb a proměn a je doplněná o ukázky živé přírody; klasická expozice Člověk a hory dokumentuje historii působení člověka na krkonošskou přírodu do konce 19. stol.; dvě místnosti slouží krátkodobým výstavám.
 
 
 
Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců je věnovaný památce písmáka a houslaře Věnceslava Metelky, podává obraz životních osudů horalů 19. století a připomíná spisovatele K.V. Raise, který život v Pasekách zobrazil v románu Zapadlí vlastenci. Sbírky muzea současně připomínají historii a život české horské obce - hospodářství, řemesla, zpracování lnu, soustružení dřeva, navlékání korálků.
Adresa: Paseky nad Jizerou 121, 512 47
 
 
Muzeum a galerie Starý kravín - Františkov
Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově nabízí stálé expozice popisující dřívější nelehký život v Krkonoších. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve obstarávali obživu, či sbírka hasičské techniky. Muzeum dále nabízí i sezónní výstavy místních umělců různých oborů.
Adresa: Františkov 63, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
 
 
 
Radniční věž Jilemnice
Informační centrum v Jilemnici zajišťuje prohlídky jilemnické radniční věže. Jsou zde k dispozici vstupenky a je zde možno domluvit průvodce. Informační středisko naleznete v Jilemnici na rohu Masarykova náměstí.
Adresa: Masarykovo nám. 140, 514 01 Jilemnice
 
 
 
Zřícenina hradu Štěpanice
V lese u vesnice Horní Štěpanice (obec Benecko) najdeme zbytky gotického hradu Štěpanice, jehož prvním známým majitelem byl Jan z Valdštejna, připomínaný roku 1304. V držení Valdštejnů zůstal po celou dobu své existence, rezidenčním a správním objektem přestal být na počátku 16. stol. a v roce 1543 je uváděn již jako pustý.
 
Adresa: Horní Štěpanice
 
 
Rozhledna Žalý - Benecko
Kamenná rozhledna Žalý, kterou nechal postavit již v r. 1890 hrabě Harrach, je unikátní svojí scenérií. Nabízí pohled jak do kraje (za dobré viditelnosti Hradec Králové, Turnov, dokonce i Praha) tak na nejdůležitější majestáty pohoří Krkonoš (Kotel, Sněžka, Luční, Černá Hora ap.).
Adresa: Žalý 95, Benecko
 
 
Harrachovská hrobka sv. Kříže
Harrachovská hrobka sv. Kříže je zajímavá a vzácná dobová stavba při cestě z Jilemnice. Tvoří ji dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce. V podzemní části hrobky se nachází zděná chodba – krypta, ve které jsou uloženy ostatky členů  harrachovského rodu. Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy deskami z černého mramoru.  Na nich jsou jména s tituly zesnulých. Dnes slouží hrobka jako obřadní síň.
Adresa: Horní Branná
 
 
Paragliding – Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou má ideální podmínky pro tento druh adrenalinového sportu. Paragliding team v Rokytnici nad Jizerou nabízí tandemový seskok padákem po celý rok, a to ze třech startovacích míst: Lysé Hory, Studenova a Strážníku.
Adresa: Horní 323, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 
 
Plavecký bazén Jilemnice
Krytý plavecký bazén a sauna se nachází na Tyršově náměstí. Bazén má 4 plavecké dráhy a je 25 m dlouhý s proměnnou hloubkou 1 m - 1,5 m. Součástí komplexu je také dětský bazének s vodním chrličem. Dětský bazén je obdélníkového tvaru 8 x 6 m, s proměnnou hloubkou 0,36 - 0,56 m. Plavecký bazén poskytuje vynikající kvalitu vody a nezbytné zázemí, jako je šatna, WC a sprchy.
Adresa: Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice
 
 
Bowling bar Benecko
Bowlingová herna s příjemným barem, nabídka spousty tuzemských i zahraničních nápojů, míchaných koktejlů, oblíbená pizza připravovaná přímo v podniku. Spousta zábavy pro celou rodinu.
Adresa:  Benecko 148, 512 37 Benecko
 
 
Bowling Jilemnice
Bowlingová provázková dvoudráha závodních parametrů, kvalitně ošetřovaná, příjemná a ochotná obsluha, v prostoru bowlingu se nekouří. Dále zde najdete kulečník, stolní fotbal, šipky, TV a jukebox.
Adresa: Čsl. Legií 525, Jilemnice